Uputstvo za postavljanje tapeta

Uputstvo za postavljanje tapeta

Pre početka lepljenja tapeta obratiti pažnju na sledeće:

Sa zida prdhodno odstraniti već postojeće tapete. Preporučuje se sa zida odstraniti već postojeće tapete, ukoliko je krečeno, oprati zid sa vlažnim sunđerom. Neravnine na zidu popraviti glet masom i sačekati da se dobro osuši.
Pre otvaranja tapeta koristiti lepak u prahu prema priloženom uputstvu. Ukoliko se na sastavima pojavi višak lepila odmah ga odstraniti vlažnim sunđerom.

SAČUVATI ETIKETU ILI BROJ TAPETEDO ZAVRŠETKA LEPLJENJA TAPETA

Priprema zidova:

Površina zida na koju planirate postaviti tapetu mora biti glatka i čista. Ukoliko to nije slučaj potrebno je prethodno izvršiti gletovanje i impregnaciju zida. 

Simboli na tapetama:

Svaka tapeta ima simbole i oznake koje se moraju slediti prilikom postavljanja na zid. Kod vinilnih tapeta sa papirnom podlogom lepilo nanosimo samo na tapetu, a kod vinilnih tapeta sa netkanom (non woven) podlogom lepilo nanosimo i na tapetu i na zid.

Tapete sa uzorkom (mustrom):

Na poleđini tapete su odštampani brojevi, npr. 64/32. Ti brojevi znače da se uzorak ponavlja u razmaku od 64 cm i da je potrebno još 32 cm za podešavanje kod lepljenja traka. Kod uzorka koji se podudara lepe se trake na istoj visini. Najjednostavniji slučaj je lepljenje tapeta bez uzorka – tada nema otpada.

Lepljenje:

Prilikom lepljenja tapeta najbolje je početi od strane zida koji je bliži izvoru svetlosti. Prva traka tapete se postavlja pomoću libele zbog mogućnosti neravnih ivica i odstupanja u merama od plafona do poda. Širina većine tapeta je 53cm, stoga pomoću libele nacrtate ravnu liniju od vrha do dna zida zavisno od širine tapete, u našem sklučaju 53 cm.

Dakle, veoma je bitno da prva traka tapete bude postavljena pod pravim uglom, jer sve sledeće trake tapeta slede početnu. Prosečna visina zida u stanovima se kreće od 2.50 do 2.70m, tako da traku tapete sečete po visini zida + 1cm kako biste izbegli greške i u završnoj obradi pravilno odsekli višak na krajevima.

Sledeću traku tapete sečete u istoj dužini samo ako je tapeta bez uklapanja. Ukoliko tapeta ima simbol ravnog, suprotnog ili naizmjeničnog uklapanja pre sečenja morate postaviti tapetu uz već zalepljenu traku i odseći deo tapete koji predstavlja višak zbog uklapanja uzorka. Nakon toga sečemo tapetu na potrebnu dužinu. Uvek ostavite 1-2cm više na oba kraja tapete zbog mogućnosti greške.

Sve tapete koje sadrže uzorke koji se uklapaju, zbog otpada koji se pritom pojavljuje, neće pokriti ukupnu površinu zida od 5m2. Dakle, prije kupovine dobro izmjerite visinu i dužinu zida kako biste tačno odredili broj rolni koji je neophodan za Vaš zid.
Lepilo nanosite pomoću četke ili valjka. Prilikom postavljanja na zid tapetu ravnate pomoću gumene špahtle ili vlažne krpe. Ivice trake uz traku pritisnite malim plastičnim valjkom. Višak od 1cm uz plafon i pod odsecite skalpelom koji ste položili na dugačku ravnu letvu ili lenjir. Prilikom sečenja skalpel postavite pod što manjim uglom kako ne bi došlo do cepanja tapete.

Uglovi:

Nikada ne lepite kod uglova trake veće širine, ostavite višak 1-2 cm kojeg ćete više puta urezati. Ostatak tapete možete opet upotrebiti.

Vrata:

Počnite lepiti sa jedne strane vrata. Traku tapete podelite iznad gornjeg vratnog okvira. Tapete se pritisnu duž vanjskog ruba vratnog okvira i odrežu.

Udubljenje oko prozora:

Traka tapete se namesti sa jedne strane prozora tako da njen višak oko uglova dopire do okvira, tada se u visini prozorske daske i gornjeg prozorskog ruba odreže i preklopi.
Viškovi na prozorskom okviru i oko prozorske daske se obrežu, nakon toga se lepi iznad i ispod prozora, te sa druge strane prozora.

Plafon:

Lepite od prozora nadalje. Za vreme dok jedna osoba postavlja i pritiska tapetu, druga pridržava ostatak trake visoko, u neposrednoj blizini plafona.